Tvåårsbesiktning

Vi hjälper dig att identifiera eventuella fel och skador genom en tvåårsbesiktning.

Dags att göra en tvåårsbesiktning?

En tvåårsbesiktning är en avgörande åtgärd för att identifiera och åtgärda eventuella fel eller brister i ditt nybyggda hem. Inom de första två åren efter godkänd slutbesiktning har du möjlighet att dra nytta av byggföretagets ansvar för att rätta till eventuella problem.

illustration av fastighet och husbesiktning
illustration av checklista inför besiktning

Detta ingår i vår tvåårsbesiktning:

Varför ska jag välja Besiktagruppen?

Vi är verksamma i hela Sverige

Behöver du hjälp med tvåårsbesiktning? Våra certifierade besiktningsmän hjälper privatpersoner och företag över hela landet. Oavsett var du befinner dig, kan du lita på oss för professionella besiktningar och högkvalitativ service.

karta över vart besiktagruppen är verksamma
besiktningsmän som utför tak och slutbesiktning av hus

Vanliga garantiärenden vid en tvåårsbesiktning

Vanliga frågor och svar

En tvåårsbesiktning ger dig möjlighet att upptäcka och åtgärda eventuella fel och brister innan reklamationstiden löper ut. Det är ett sätt att säkerställa att byggföretaget ansvarar för att rätta till eventuella problem.

En godkänd slutbesiktning måste ha genomförts, och besiktningsmannen behöver tillgång till protokollet från denna besiktning. Tvåårsbesiktningen behöver inte utföras av samma besiktningsman som gjorde slutbesiktningen.

Vi rekommenderar att du, som beställare, utser besiktningsmannen för att undvika jävsituationer. Det är du som har intresset av att säkerställa att ditt hem är felfritt.

Både du som beställare och en representant från entreprenören bör vara närvarande vid besiktningstillfället. Vi skickar alltid en formell kallelse till entreprenören minst två veckor innan besiktning.

En tvåårsbesiktning inkluderar en grundlig genomgång av tak, fasader, komplementbyggnader och alla invändiga utrymmen. Det syftar till att identifiera eventuella fel och brister som kan ha uppstått efter slutbesiktningen.

Om entreprenören gått i konkurs behöver du inte genomföra tvåårsbesiktningen. Vid delad entreprenad eller med byggfels- eller nybyggnadsförsäkring bör du kontakta oss för rådgivning.

Skriv till entreprenören och uppmana denne att åtgärda felen. Om detta inte hjälper, kontakta en jurist för att utforska möjliga steg framåt.

Du har 30 dagar på dig att begära en överbesiktning om du inte är nöjd. Kontakta oss också så att vi får veta vad du är missnöjd med och kan hjälpa till.

Normalt sett är det du som beställare som betalar för tvåårsbesiktningen om inget annat har avtalats i entreprenadkontraktet.

Misstänker du att besiktningsmannen missköter sig, kontakta oss direkt. Vi är här för att säkerställa en pålitlig tvåårsbesiktning.

Om du överväger en tvåårsbesiktning eller har frågor eller funderingar om vår tjänst, är du alltid välkommen att fylla i formuläret nedan, eller ring oss på 010-2115001. Vi säkerställer att du får en noggrann och korrekt bedömning av ditt nya hem eller renoveringsprojekt.

Vill du ha en offert?

Fyll i dina uppgifter i formuläret för att ta in prisuppgifter för tvåårsbesiktning eller ring oss på 010-2115001