Bostadsrättsbesiktning

Besiktagruppen hjälper privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att kvalitetssäkra sina fastigheter och renoveringar genom bostadsrättsbesiktning.

Vi hjälper dig med bostadsrättsbesiktning

Besiktagruppen är ett ledande företag inom BRF-besiktning med gedigen erfarenhet och kunskap. Vi strävar efter att erbjuda effektiv och högkvalitativ service till både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar.

Fördelar med vår BRF-besiktning:

illustration av fastighet och husbesiktning
illustration av checklista inför besiktning

Detta ingår i vår bostadsrättsbesiktning:

Varför ska jag välja Besiktagruppen?

Vår erfarna personal, fasta priser och höga servicenivå gör oss till det självklara valet för dina besiktningsbehov. Vi vågar ta ansvar för vårt arbete och erbjuder garantier, vilket ger dig extra trygghet. Läs mer om våra fördelar nedan:

Vi är verksamma i hela Sverige

Behöver du hjälp med bostadsrättsbesiktning? Våra certifierade besiktningsmän hjälper privatpersoner och företag över hela landet. Oavsett var du befinner dig, kan du lita på oss för professionella besiktningar och högkvalitativ service.

karta över vart besiktagruppen är verksamma

Vanliga frågor och svar

En bostadsrättsbesiktning är en grundlig undersökning av en bostadsrätt för att bedöma dess skick och eventuella brister. Under besiktningen genomförs olika kontroller och inspektioner av bland annat våtutrymmen, elinstallationer, rörledningar och andra viktiga delar av bostaden. Syftet med besiktningen är att ge köpare och säljare en klar bild av bostadens skick för att skapa trygghet och undvika framtida problem. Besiktningen utförs vanligtvis av en erfaren besiktningsman eller besiktningsfirma med expertis inom området.

En bostadsrättsbesiktning är viktig eftersom den ger både köpare och säljare en tryggare grund för bostadsaffären. Genom att noggrant undersöka bostaden kan eventuella fel och brister upptäckas i tid, vilket minskar risken för obehagliga överraskningar i framtiden. För köpare ger besiktningen en möjlighet att göra en mer informerad investering och undvika att köpa en bostad med dolda fel. För säljare kan besiktningen hjälpa till att identifiera eventuella åtgärder som behöver vidtas innan försäljningen för att maximera värdet på bostaden och undvika konflikter med köparen i efterhand. Sammantaget skapar en bostadsrättsbesiktning en tryggare och mer transparent affär för alla parter.

En bostadsrättsbesiktning inkluderar vanligtvis en noggrann undersökning av olika delar av bostaden för att bedöma dess skick. Typiska inspektioner kan omfatta kontroll av våtutrymmen såsom badrum och kök, undersökning av elinstallationer, kontroll av rörledningar och radiatorer, samt funktionskontroll av jordade uttag i kök och våtrum. Dessutom kan besiktningen inkludera en fuktindikering i våtutrymmen för att upptäcka eventuella fuktproblem. Resultaten sammanställs vanligtvis i ett besiktningsprotokoll som ger en översiktlig bild av bostadens skick och eventuella brister.

Genom att genomföra en bostadsrättsbesiktning får både köpare och säljare en klar och objektiv bild av bostadens skick. För köpare innebär detta att de kan fatta mer informerade beslut och undvika att köpa en bostad med dolda fel eller brister. För säljare ger besiktningen en möjlighet att identifiera och åtgärda eventuella problem i förväg, vilket kan öka attraktiviteten och värdet på bostaden. Dessutom skapar en besiktning en tryggare affär genom att minska risken för tvister och konflikter i efterhand.

Efter att ha fått besiktningsrapporten är det viktigt att noggrant granska resultaten och eventuella rekommendationer från besiktningsmannen. Om det finns några problem eller brister som har identifierats är det viktigt att diskutera nästa steg med din mäklare eller juridisk rådgivare. Beroende på situationen kan det vara nödvändigt att förhandla om pris, begära att säljaren åtgärdar problemen innan köpet genomförs, eller avbryta affären om problemen är allvarliga.

Det är vanligtvis bäst att genomföra en bostadsrättsbesiktning innan kontraktsskrivningen eller under lägenhetsvisningen. På så sätt kan köparen få en klar bild av bostadens skick innan de förbinder sig till köpet. För säljare kan det också vara fördelaktigt att genomföra en besiktning innan försäljningsprocessen för att upptäcka eventuella brister i förväg och åtgärda dem för att öka attraktionskraften för bostaden. Vidare kan det vara möjligt att genomföra en besiktning efter kontraktsskrivningen om det finns en klausul i kontraktet som tillåter detta, vilket ger köparen en extra trygghet.

En bostadsrättsbesiktning tar vanligtvis cirka 1 till 2 timmar, beroende på storleken och skicket på bostaden samt omfattningen av besiktningen. Det är dock viktigt att notera att tidsåtgången kan variera beroende på olika faktorer, såsom tillgången på tillgängliga utrymmen för undersökning och eventuella komplexa problem som kan behöva utvärderas noggrant. Generellt sett strävar besiktningsföretag efter att utföra besiktningen på ett effektivt sätt utan att kompromissa med noggrannheten och kvaliteten på undersökningen.

Om besiktningsresultaten visar på problem eller brister i bostaden är det viktigt att hantera situationen på ett lämpligt sätt. För köpare kan det innebära att de har möjlighet att förhandla om pris eller kräva att säljaren åtgärdar problemen innan köpet genomförs. För säljare kan det vara fördelaktigt att vara öppen för att åtgärda problemen eller erbjuda kompensation för att undvika förseningar eller avbrott i försäljningsprocessen. I vissa fall kan det också vara nödvändigt att söka professionell rådgivning eller utföra ytterligare utredningar för att hantera eventuella komplexa problem på ett adekvat sätt.

När du väljer ett besiktningsföretag är det viktigt att titta på några viktiga faktorer för att säkerställa att du får en pålitlig och kvalitativ tjänst. En bra början är att undersöka företagets erfarenhet och rykte, inklusive att läsa recensioner och referenser från tidigare kunder. Kontrollera också om besiktningsföretaget har relevant certifiering och är auktoriserat att utföra besiktningar. Det är också bra att jämföra priser och tjänster mellan olika företag för att hitta det bästa värdet för pengarna. Slutligen, för en professionell och pålitlig bostadsrättsbesiktning, överväg att anlita oss på Besiktagruppen. Kontakta oss gärna för mer information eller för att boka en besiktning.

Priset för en bostadsrättsbesiktning kan variera beroende på olika faktorer, inklusive storleken på bostaden och omfattningen av besiktningen. För att få en exakt prisuppgift är det bäst att kontakta oss på Besiktagruppen för en kostnadsfri offert.

Vill du ha en offert?

Fyll i dina uppgifter i formuläret för att ta in prisuppgifter för bostadsrättsbesiktning eller ring oss på 010-2115001