Överlåtelsebesiktning

Vi hjälper dig att identifiera eventuella fel och skador genom en överlåtelsebesiktning.

Dags att göra en överlåtelsebesiktning?

När du står inför att köpa eller sälja ett hus är det av stor vikt att kunna identifiera eventuella brister och skador i förväg, innan affären är avslutad. Hos Besiktagruppen har vi utfört överlåtelsebesiktningar på tusentals hus, och vi inser att denna besiktning inte bara är fördelaktig ur ekonomisk synvinkel, utan även ur ett hållbarhetsperspektiv.

Många skador som upptäcks är ofta små och kan enkelt åtgärdas med mindre reparationer. Utöver detta innehåller våra besiktningsprotokoll användbara råd om hur du kan förlänga livslängden på din bostad.