fbpx

Överlåtelsebesiktning

Vi hjälper dig att identifiera eventuella fel och skador genom en överlåtelsebesiktning.

Dags att göra en överlåtelsebesiktning?

När du står inför att köpa eller sälja ett hus är det av stor vikt att kunna identifiera eventuella brister och skador i förväg, innan affären är avslutad. Hos Besiktagruppen har vi utfört överlåtelsebesiktningar på tusentals hus, och vi inser att denna besiktning inte bara är fördelaktig ur ekonomisk synvinkel, utan även ur ett hållbarhetsperspektiv.

Många skador som upptäcks är ofta små och kan enkelt åtgärdas med mindre reparationer. Utöver detta innehåller våra besiktningsprotokoll användbara råd om hur du kan förlänga livslängden på din bostad.

illustration av fastighet och husbesiktning
illustration av checklista inför besiktning

Detta ingår i vår överlåtelsebesiktning:

Varför ska jag välja Besiktagruppen?

Vi är verksamma i hela Sverige

Behöver du hjälp med överlåtelsebesiktning? Våra certifierade besiktningsmän hjälper privatpersoner och företag över hela landet. Oavsett var du befinner dig, kan du lita på oss för professionella besiktningar och högkvalitativ service.

karta över vart besiktagruppen är verksamma

Vanliga frågor och svar

En överlåtelsebesiktning är en byggnadsteknisk undersökning av en fastighet som utförs i samband med försäljning eller köp av ett hus eller fritidshus. Syftet med besiktningen är att granska och bedöma fastighetens skick för att upptäcka eventuella fel, brister eller skador. Besiktningen genomförs av en certifierad besiktningsman och syftar till att ge köpare och säljare en bättre förståelse av fastighetens aktuella status och eventuella behov av åtgärder. Genom att utföra en överlåtelsebesiktning kan man minska risken för oönskade överraskningar och konflikter vid husaffären och säkerställa att båda parter har korrekt information om fastighetens skick.

En överlåtelsebesiktning är viktig av flera skäl. För köpare ger den en klar bild av fastighetens skick och eventuella brister eller problem som behöver åtgärdas. Detta kan hjälpa köpare att fatta välgrundade beslut och förhandla om priset om det finns större reparationer eller renoveringar som behöver göras.

För säljare kan en överlåtelsebesiktning vara fördelaktig eftersom den ger möjlighet att åtgärda eventuella brister innan försäljningen, vilket kan göra fastigheten mer attraktiv för potentiella köpare. Dessutom kan den minska risken för tvister efter försäljningen, eftersom både köpare och säljare har en gemensam förståelse för fastighetens skick vid tidpunkten för affären.

Överlåtelsebesiktning fungerar också som en investering i hållbarhet eftersom den kan identifiera små skador som kan åtgärdas innan de blir större och dyrare att reparera. Detta kan förlänga livslängden på fastigheten och minska dess påverkan på miljön.

Kostnaden för en överlåtelsebesiktning kan variera beroende på flera faktorer, inklusive fastighetens storlek, läge och omfattning av besiktningen. Dessutom kan olika besiktningsfirmor erbjuda olika priser och paket.

Överlåtelsebesiktningar brukar erbjudas i olika nivåer eller paket, där de mer omfattande besiktningarna naturligtvis är dyrare än de grundläggande. Priset kan också påverkas av om du väljer tilläggstjänster, som fukt- eller konstruktionsanalyser.

För att få en exakt prisuppgift är det bäst att kontakta oss för en kostnadsfri offert som är anpassad efter din specifika situation.

Hur lång tid tar en överlåtelsebesiktning? Tiden som krävs för en överlåtelsebesiktning kan variera beroende på flera faktorer, inklusive fastighetens storlek, komplexitet och besiktningsföretagets arbetsrutiner. Generellt sett tar en överlåtelsebesiktning några timmar att genomföra.

Ett genomsnittligt hus tar vanligtvis mellan 3-4 timmar att besiktiga. Under denna tid kommer besiktningsmannen att utföra en grundlig inspektion av fastigheten, inspektera alla tillgängliga utrymmen, granska tak, fasader och andra relevanta komponenter.

Det är viktigt att förstå att en noggrann besiktning tar den tid som krävs för att säkerställa att inga viktiga detaljer missas. Köpare och säljare kan ibland vara närvarande under besiktningen och ställa frågor till besiktningsmannen, vilket kan vara en möjlighet att få värdefull information om fastighetens skick och eventuella åtgärder som behövs.

Efter besiktningen tar det normalt några dagar innan du får det skriftliga besiktningsprotokollet med alla resultat och eventuella rekommendationer.

Vid en överlåtelsebesiktning finns det olika personer som kan vara involverade, beroende på om du är säljare eller köpare:

För säljare:

  • Som säljare behöver du vanligtvis vara närvarande vid besiktningen, särskilt om du har beställt besiktningen för att underlätta försäljningen. Din närvaro gör det möjligt för besiktningsmannen att ställa frågor om fastighetens historia, eventuella problem och genomgå dokumentationen.

För köpare:

  • Om du som köpare har beställt en överlåtelsebesiktning, förväntas både du och säljaren vara närvarande under besiktningen. Detta ger dig möjlighet att följa med besiktningsmannen och ställa frågor om de resultat som upptäcks under besiktningen. Det kan vara en värdefull möjlighet att få djupare insikt i fastighetens skick och eventuella åtgärder som kan behövas.

Att ha alla parter på plats vid besiktningen kan bidra till en smidig och transparent process där eventuella frågor och oro kan diskuteras direkt med besiktningsmannen. Det är också viktigt att alla relevanta handlingar och dokumentation finns tillgängliga för besiktningsmannen under besiktningen för att möjliggöra en noggrann genomgång av fastigheten.

Att försäkra sig mot felaktiga överlåtelsebesiktningar och eventuell skadeståndsskyldighet är en viktig övervägande för både köpare och säljare. Här är några steg du kan ta för att skydda dig:

Välj en erfaren och certifierad besiktningsman: När du väljer en besiktningsman, se till att de har relevant byggteknisk kompetens och lång erfarenhet. Certifierade besiktningsmän som är ackrediterade av pålitliga tredjepartsorganisationer kan vara ett bra val eftersom de måste uppfylla höga standarder.

Granska avtalet noggrant: Innan du bokar en överlåtelsebesiktning, granska avtalet noga och se till att alla villkor och ansvarsområden är tydligt specificerade. Det inkluderar vad som ingår i besiktningen och besiktningsmannens ansvar.

Förstå ansvarstiden: Besiktningsmän tar normalt ansvar för sina besiktningar under en viss tid efter att besiktningen har utförts. Vanligtvis är det två år, men det kan variera. Undersök vad som gäller för den specifika besiktningsmannen och var medveten om ansvarstiden.

Kontrollera att besiktningsmannen har ansvarsförsäkring: Det är viktigt att den besiktningsman du väljer har en ansvarsförsäkring. Detta kan vara avgörande om det skulle uppstå problem med besiktningen, och besiktningsmannen inte har tillgångar för att täcka eventuella skadestånd.

Konsultera med en jurist: Om du är osäker på något avseende av överlåtelsebesiktningen eller dess juridiska implikationer, överväg att konsultera med en jurist som är erfaren inom fastighetsjuridik. De kan ge dig råd och vägledning för att skydda dina intressen.

Under en överlåtelsebesiktning kommer en erfaren besiktningsman att genomföra en noggrann granskning av fastigheten för att bedöma dess skick och identifiera eventuella brister eller problem. Här är vad du kan förvänta dig under besiktningen:

Genomgång av förutsättningarna: Besiktningsmannen börjar oftast med att gå igenom förutsättningarna för besiktningen med husägaren. Detta inkluderar att samla information om fastighetens historia, tidigare problem och eventuell tidigare renovering eller underhåll.

Granskning av dokumentation: Besiktningsmannen kan be om att få se alla relevanta dokument, såsom ritningar, teknisk beskrivning, dokumentation om tidigare renoveringar och våtrumsintyg. Denna dokumentation kan ge värdefull information om fastighetens skick.

Utvändig besiktning: Besiktningsmannen kommer att granska fastighetens exteriör, inklusive fasader, tak, stuprör och fönster. De kommer att göra en bedömning av fastighetens allmänna utvändiga skick och notera eventuella problem.

Inre besiktning: Besiktningsmannen kommer att granska fastighetens interiör rum för rum. De kommer att leta efter eventuella avvikelser, inklusive fuktfläckar, missfärgningar och lutande golv. Beroende på besiktningens omfattning kan de också använda specialverktyg och metoder för att identifiera eventuella dolda problem.

Undersökning av vind och krypgrund: Om det finns vind eller krypgrund i fastigheten, kommer besiktningsmannen att inspektera dessa områden noggrant. De letar efter tecken på takläckage, mögeltillväxt och andra problem som kan vara svåra att upptäcka utan en närmare granskning.

Frågor och svar: Du har möjlighet att ställa frågor till besiktningsmannen under besiktningen. Detta är en bra tid att få klarhet i eventuella bekymmer eller osäkerheter du har om fastighetens skick.

Efter besiktningen kommer besiktningsmannen att sammanfatta sina iakttagelser och resultat i ett besiktningsutlåtande eller besiktningsprotokoll, som du kommer att få inom några dagar. Detta dokument kommer att innehålla beskrivningar, bilder och eventuella rekommendationer för åtgärder som behöver vidtas.

Om du överväger en överlåtelsebesiktning eller har frågor eller funderingar om vår tjänst, är du alltid välkommen att fylla i formuläret nedan, eller ring oss på 010-2115001. Vi finns här för att hjälpa dig och ge dig den information och expertis du behöver för att göra en informerad beslut angående ditt husköp eller försäljning.

Vill du ha en offert?

Fyll i dina uppgifter i formuläret för att ta in prisuppgifter för överlåtelsebesiktning eller ring oss på 010-2115001