Besiktagruppen

Vi är ett ledande Husbesiktnings företag med goda kunskaper inom fastighetsbesiktningar, vi eftersträvar att ge god och effektiv service. Vi arbetar mot den privata marknaden, företag samt mot BRF. Har ni frågor eller funderingar så kan ni höra av er via telefon eller mail. 

En fastighetsbesiktning utförd utav oss har många fördelar. 

 • Ni säkerställer att fastigheten är i gott tekniskt skick
 • Undersökningen utförs fackmannamässigt
 • Ni får en opartisk granskning av hela objektet och ett kvitto på att ert objekt uppfyller branschregler.
 • Ta kontroll över er fastighet genom att låta oss kvalitetssäkra från start till slut.
Det kallar vi en bekymmersfri besiktning.Ledande inom Besiktningar


På Besiktagruppen hjälper vi privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att kvalitetssäkra sina fastigheter, bostadsrätter och renoveringar från start till slut. Bibehåll kontrollen över ditt boende eller din renovering och låt oss hjälpa dig att säkerställa att allt sköts korrekt.Behörig personal

Vår personal är erfaren samt har lång bakgrund inom byggbranschen. Vi har SBR godkända besiktningsmän.Fastapriser

Inga överraskningar, alla våra priser är fasta. Hög servicenivå

Vi garanterar ett resultat inom 48 timmar. Vi vågar påstå att vi är dem enda på marknaden med hög tillgänglighet från order till leverans.Garantier

Vi vågar ta ansvar för vårt arbete, vi lämnar garanti på alla våra jobb, vi har även en ansvarsförsäkring via vårt försäkringsbolag.Så går besiktningen till


En besiktning börjar med att en godkänd besiktningsman går igenom ritningar, bygglov och andra handlingar som fastighetsägaren lämnar över. Därefter pratar besiktningsmannen med t,ex säljaren för att få ytterligare information om till exempel skador eller renoveringar.

Besiktningsmannen gör sedan en okulär besiktning där han eller hon använder sin syn, hörsel och lukt för att undersöka husets skick. Alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor, som tak, väggar, golv och fasader ses över och besiktningsmannen antecknar sina observationer under tiden. Utifrån den okulära besiktningen, samtal med säljaren och handlingarna som lämnats över gör besiktningsmannen en riskanalys om det skulle kunna uppstå brister i framtiden. Allting sammanställs slutligen i ett protokoll med rekommendationer på hur de kan åtgärdas.


Vad ingår inte i en besiktning?

Det som inte ingår i en besiktning, men som en fackman kan undersöka åt dig, är kontroller av el-, ventilations-, värme-, vatten- och sanitetsinstallationer, skorstenar, eldstäder, värmepannor eller hushållsmaskiner. Mätning av radon, asbest eller vattenkvalitet ingår inte heller, liksom de delar som ligger utanför huset – altan och tomt, eller är svåråtkomliga – vind, krypgrund utan inspektionslucka, snötäckta tak.

Dolda fel

En överlåtelsebesiktning garanterar inte att du inte kommer upptäcka dolda fel i framtiden. De kallas trots allt dolda just för att de inte går att upptäcka vid en husbesiktning. Så fort de upptäcks är de inte längre dolda.


Checklista inför besiktning av hus

Såhär kan du förbereda ditt hus inför överlåtelsebesiktningen och samtidigt underlätta för besiktningsmannen:

 • Gör rent golv, golvbrunnar, tak och väggar.

 • Plocka bort saker som är i vägen, t.ex. i diskbänksskåpet.

 • Flytta grejer så att källarväggarna blir fria, eller låt källaren vara undantag i besiktningen.

 • Kontrollera stegar så att undersökningen av vind och tak blir säker.

 • Undvik starka dofter (t. Ex. doftljus, rengöringsmedel eller nybakat bröd) som kan dölja eventuell mögellukt.

 • Se så att det finns inspektionsluckor till vind och krypgrund.

 • Gör badrumsgolvet lättåtkomligt genom att ta bort fronten på badkaret eller duschkabinen.

 • Sätt på värmen om huset har varit kallställt.

 • Skotta runt huset. De byggnadsdelar som är täckta av snö blir undantag i besiktningen.


Husägaren tjänar också på att bostaden besiktigas

Husbesiktning är inte bara bra ur köparens perspektiv. För dig som äger en bostad fungerar besiktningsprotokollet även som en underhållsplan med tips på hur du kan förbättra huset och reparera små skador i tid. När du sedan ska sälja bostaden ses ett besiktningsprotokoll ofta som en kvalitetsstämpel i annonsen, och många köpare vill gärna se protokollet redan på visningen. Överlåtelsebesiktning är dessutom ett krav om du som säljare vill teckna en försäkring mot dolda fel.


Gör en första husbesiktning inom två år från köpet

Säljaren av en fastighet är ansvarig för dolda fel i tio år efter överlåtelsen, men det är du som köpare som måste visa att felet fanns redan vid köpet. Ju längre tid som går innan du upptäcker felet desto svårare blir det att påvisa att felet fanns redan vid överlåtelsen, men att det då inte gick att upptäcka.

Vi rekommenderar en första husbesiktning inom 2 år för att ha en rimlig chans att upptäcka dolda fel i tid. Uppföljande besiktning bör därefter ske vart 4:e år för att det ska vara möjligt att upptäcka begynnande fel innan de leder till omfattande skador.


Olika undersökningar är lämpliga att göra olika ofta

Vart 4:e år:
Husbesiktning (byggteknisk, estetik och komfort), företrädesvis även en fuktkontroll, samt översyn av din underhållsplan.

Vart 8:e år:
En noggrann undersökning som, utöver kontrollerna vart 4:e år, även inkluderar kontroll av el, vatten och avlopp.

Vart 10:e år eller vid ombyggnad:
För att följa lagen ska en energideklaration utföras vart 10:e år och vid större ombyggnad eller utbyte av uppvärmningssätt. Det är även lämpligt att kontrollera halten av radon i inomhusluften minst vart 10:e år, alternativt då en förändring av ventilationen görs eller en större ombyggnad av huset sker.