Slutbesiktning

Vi hjälper dig att identifiera eventuella fel och skador genom en slutbesiktning.

Dags att göra en slutbesiktning?

Ska du genomföra en slutbesiktning av ditt nybyggda hus eller efter en omfattande renovering? Våra opartiska besiktningsmän hjälper dig att säkerställa att ditt projekt uppfyller alla nödvändiga kriterier och följer kontraktet till punkt och pricka. Slutbesiktningar är avgörande för att undvika framtida kostnader och problem inom bygg- och fastighetssektorn. Kontakta oss för professionell hjälp med din slutbesiktning!

illustration av fastighet och husbesiktning
illustration av checklista inför besiktning

Detta ingår i vår slutbesiktning:

Varför ska jag välja Besiktagruppen?

Vi är verksamma i hela Sverige

Behöver du hjälp med slutbesiktning? Våra certifierade besiktningsmän hjälper privatpersoner och företag över hela landet. Oavsett var du befinner dig, kan du lita på oss för professionella besiktningar och högkvalitativ service.

karta över vart besiktagruppen är verksamma
besiktningsmän som utför tak och slutbesiktning av hus

Vad kan besiktas vid en slutbesiktning?

Vanliga frågor och svar

Slutbesiktning är en viktig inspektion som utförs innan du kan flytta in i ett nybyggt hus eller efter en omfattande renovering. En oberoende besiktningsman granskar arbetet för att säkerställa att det har genomförts korrekt och i enlighet med kontraktet och gällande standarder.

Vid en slutbesiktning träffas beställaren, entreprenören, besiktningsmannen och eventuell kontrollansvarig på plats i huset. Besiktningen börjar med en noggrann genomgång inomhus och utomhus, där besiktningsmannen kontrollerar att allt är korrekt enligt kontraktet och standarder.

Slutbesiktningen inkluderar en grundlig genomgång av huset, både inomhus och utomhus. Besiktningsmannen utfärdar ett besiktningsutlåtande där eventuella fel noteras. Beställaren har också möjlighet att ställa frågor direkt till besiktningsmannen.

Kostnaden för slutbesiktningen betalas av beställaren. Om entreprenaden blir underkänd och en ombesiktning krävs, står entreprenören för kostnaden.

Vid en slutbesiktning bör både beställaren och en representant för entreprenören närvara. En formell kallelse skickas vanligtvis till entreprenören minst två veckor innan besiktningen äger rum.

Det rekommenderas att beställaren, inte entreprenören, utser besiktningsmannen vid en slutbesiktning för att undvika jävssituationer.

Slutbesiktningen bör genomföras efter färdigställandet av ett nybyggt hus eller en omfattande renovering.

Slutbesiktningen är till för att säkerställa att arbetet har utförts enligt avtal och branschregler, och att inga oväntade avvikelser har inträffat. Det ger både beställaren och entreprenören säkerhet och möjligheten att åtgärda eventuella brister.

Vid en slutbesiktning granskar en oberoende besiktningsman om entreprenören har utfört arbetet på ett korrekt sätt enligt kontraktet och gällande standarder.

Slutbesiktningen är viktig för att beställaren ska kunna få ett slutbesked från kommunen och flytta in i sitt nya hem. Den fungerar som en kontrollmekanism för att säkerställa kvaliteten och rättmätigheten i arbetet.

När huset godkänns i slutbesiktningen övergår ansvaret från entreprenören till beställaren, och reklamationstiden börjar. Reklamationstiden varar i två år efter slutbesiktningen. Vid eventuella fel under denna tid kan beställaren reklamera dem. Besiktningsutlåtandet fungerar som ett stöd i kommunikationen med husleverantören eller entreprenören för att få felen åtgärdade.

Om slutbesiktningen inte godkänns på grund av väsentliga fel eller andra brister, måste entreprenören rätta till problemen. När felen är avhjälpta, genomförs en ny slutbesiktning.

Om du överväger en slutbesiktning eller har frågor eller funderingar om vår tjänst, är du alltid välkommen att fylla i formuläret nedan, eller ring oss på 010-2115001. Vi säkerställer att du får en noggrann och korrekt bedömning av ditt nya hem eller renoveringsprojekt.

Vill du ha en offert?

Fyll i dina uppgifter i formuläret för att ta in prisuppgifter för slutbesiktning eller ring oss på 010-2115001