Slutbesiktning

Vi hjälper dig att identifiera eventuella fel och skador genom en slutbesiktning.

Dags att göra en slutbesiktning?

Ska du genomföra en slutbesiktning av ditt nybyggda hus eller efter en omfattande renovering? Våra opartiska besiktningsmän hjälper dig att säkerställa att ditt projekt uppfyller alla nödvändiga kriterier och följer kontraktet till punkt och pricka. Slutbesiktningar är avgörande för att undvika framtida kostnader och problem inom bygg- och fastighetssektorn. Kontakta oss för professionell hjälp med din slutbesiktning!