vanliga frågor&svar

Dessa är dem mest ställda frågorna till oss

Hur lång tid tar en besiktning?

Besiktningen tar normalt ca 30-60 minuter. Under tiden utför besiktningsmannen helt ostört sitt arbete. Först efter att kontrollen är klar får parterna framföra egna synpunkter eller anmärkningar. Avslutningsvis går vi igenom kontrollen med samtliga närvarande. 

Hur snabbt kan ni göra en besiktning?

Vi har vanligtvis en ledtid på ca 48/h Tänk på att en slutbesiktning ska bokas och meddelas parterna med god framförhållning, vanligtvis 14 dagar.

Får jag ett protokoll?

Ja, alla våra besiktningar redovisas i tydliga och lättbegripliga besiktningsutlåtanden (protokoll) med fotodokumentation. Besiktningsutlåtandet skickas inom 24 timmar efter erlagd betalning.

Vilka saker tittar ni på vid en besiktning?

Vi tittar på fler än 100 kontrollpunkter. Allt från golvlutning, golvbrunn, tätskiktsanslutningar, VVS- och elinstallationer, plattsättning, fogning, målning, ventilation, installationsschakt och mycket mer.

Är bokningen bindande?

Du har möjlighet att av- och omboka en besiktning fram till sju dagar före avtalad tid. Vid avbokning med kortare varsel debiteras halva besiktningsarvodet. Mindre än 48 timmar före besiktningstillfället debiteras hela besiktningsarvodet.

Tillkommer några andra avgifter eller kostnader?

Vi tar ut en körersättning på 65kr/Mil